NAČERPAJTE SI DOMOV PRIRODZENÉ TEPLO

Už v roku 1928 zostrojil slovenský vynálezca Aurel Stodola prvé tepelné čerpadlo, ktoré dodnes vykuruje radnicu v Ženeve odoberaním tepla z jazera. Táto technológia však dokáže získať nízkopotenciálové teplo nielen zo spodnej vody, ale aj zo zeme či vzduchu. Načerpané teplo sa znásobí kompresorom a odovzdá vykurovaciemu systému u vás doma. Na pohon kompresora síce spotrebuje elektrinu alebo plyn, ale vo výrazne menšom množstve, ako keď priamo vykurujete elektrinou alebo plynom. Vybrané tepelné čerpadlá môžu navyše fungovať aj v obrátenom režime a zabezpečiť chladenie domu počas letných dní. Vďaka tomu už nebudete potrebovať klimatizačnú jednotku a ušetríte si v domácnosti ďalšiu energiu a financie.

Kam je vhodné tepelné čerpadlo

  • Kde je inštalácia slnečných kolektorov alebo fotovoltických panelov zložitá.
  • Do domácnosti s elektrickým vykurovaním kvôli zníženiu nákladov na energie.
  • Do domu s nízkoteplotným podlahovým alebo so stenovým vykurovaním.

Dôležité fakty o technológii

  • Ide o ideálny alternatívny zdroj elektriny na dennú prevádzku domácich spotrebičov, ohrev vody aj pokrytie časti energie na vykurovanie.
  • Inštalácia je jednoduchá, a ak je kompresor poháňaný elektricky, nepotrebujete komín ani plynovú prípojku.
  • Vykurovanie tepelným čerpadlom je o 45 % lacnejšie ako vykurovanie plynovým kotlom.
  • Počas leta dokáže aj efektívne chladiť priestory rodinného domu.
  • Vonkajšia jednotka je zvyčajne hlučná, treba ju umiestniť tak, aby nerušila okolie.
  • Má vyššie investičné náklady, no tie sa vám vrátia úsporou na prevádzke.
  • Technológia je ekologická a neprodukuje žiadne škodlivé látky, emisie CO₂.
Ponuka tepelných čerpadiel od SSE

Zabezpečíme celý proces zapojenia sa do programu – od žiadosti až po realizáciu riešenia pre rodinné domy*:

* Máte záujem zapojiť sa do programu úspor Zelená domácnostiam so SSE ako bytový dom? Kontaktujte nás na adrese zelena@sse.sk

Proces riešenia projektu Zelená domácnostiam so SSE

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. Stredoslovenská energetika je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.

Potrebujete ďalšie informácie? Napíšte nám na zelena@sse.sk
Informácie a poučenie o právach - predzmluvné vzťahy Informácie a poučenie o právach - zmluvné vzťahy