ZOHREJTE SI DOMÁCNOSŤ SLNEČNOU ENERGIOU

Spomínate na príjemné teplo počas letnej prechádzky? Tak to sa môže stať teplom vášho domova. Solárny panel absorbuje slnečné žiarenie na ohrev teplonosnej tekutiny cirkulujúcej vnútri. Odtiaľ sa tekutina izolovanými rozvodmi privedie do zásobníka a zohreje vodu na domáce použitie. Slnečné kolektory môžete v kombinácii s nízkoteplotným podlahovým či so stenovým vykurovaním využívať aj na podporu vykurovania v prechodných obdobiach roka.

V lete počas najväčších solárnych ziskov dokážu slnečné kolektory pokryť úplnú potrebu teplej vody v rodinnom dome a po zvyšok roka čiastočne znižujú potrebu dodávky tepla z hlavného zdroja. Celkovo znižujú záťaž na životné prostredie a zároveň náklady domácnosti na energie.

Kam sú vhodné solárne kolektory

  • Na rodinný dom s dostatočne veľkou plochou na inštaláciu kdekoľvek na Slovensku.
  • Na plochy, ktoré nie sú tienené stromami alebo budovami a sú vhodne orientované.
  • Do domácnosti s priemernou až vysokou spotrebou teplej vody, keďže nízka spotreba teplej vody znižuje efektívne využitie kolektorov a predlžuje návratnosť investície.
  • Kde je možné zapojiť kolektory do existujúceho systému vykurovania alebo sa s nimi počíta už pri projekte novostavby.

Dôležité fakty o technológii

  • Všetko teplo, ktoré kolektory vyrobia, využijete na ohrev vody.
  • Plocha na inštaláciu musí byť dostatočne veľká a vhodne orientovaná na svetové strany.
  • Modulárnosť systému umožňuje dokúpiť ďalšie panely aj po rokoch, a tým dosiahnuť ešte väčšiu úsporu.
  • Kolektory vyrábajú teplo aj v zimnom slnečnom počasí, dokonca aj pri teplotách pod nulou.
  • Medzi plochou, kde sú umiestnené kolektory, a zásobníkom na teplú vodu nemôže byť príliš veľká vzdialenosť.
Ponuka solárnych kolektorov od SSE

Zabezpečíme celý proces zapojenia sa do programu – od žiadosti až po realizáciu riešenia pre rodinné domy*:

* Máte záujem zapojiť sa do programu úspor Zelená domácnostiam so SSE ako bytový dom? Kontaktujte nás na adrese zelena@sse.sk

Proces riešenia projektu Zelená domácnostiam so SSE

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. Stredoslovenská energetika je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.

Potrebujete ďalšie informácie? Napíšte nám na zelena@sse.sk
Informácie a poučenie o právach - predzmluvné vzťahy Informácie a poučenie o právach - zmluvné vzťahy