PREMEŇTE SLNEČNÚ ENERGIU
NA ELEKTRICKÚ

Fotovoltické panely využívajú slnečné žiarenie na výrobu elektrickej energie. Táto efektívna a ekologická technológia poháňa malé kalkulačky, výškové budovy a napríklad aj vesmírne družice. Doma vám fotovoltický panel slnečné lúče premení na jednosmerný elektrický prúd, ktorý invertor následne pretransformuje na striedavý prúd pre domáce spotrebiče. Najväčší výkon technológie dosiahnete pri priamom slnečnom žiarení, no elektrinu získate, aj keď bude zamračené. Nechajte klesať svoje energetické náklady s každým východom slnka.

Kam sú vhodné fotovoltické panely

  • Na rodinné domy s dostatočne veľkou plochou strechy
  • Na plochy orientované juhozápadne, pričom nesmú byť zatienené okolitými stavbami ani predmetmi na streche

Dôležité fakty o technológii

  • Ide o ideálny alternatívny zdroj elektriny na dennú prevádzku domácich spotrebičov, ohrev vody aj pokrytie časti energie na vykurovanie.
  • Fotovoltickú inštaláciu môžete efektívne kombinovať s inými zariadeniami využívajúcimi obnoviteľné zdroje energie.
  • S batériami funguje fotovoltický systém ako záložný zdroj energie, čím zabezpečuje bezpečný chod spotrebičov pri prípadnom výpadku.
  • Prevádzka zariadenia je jednoduchá a bez potreby údržby.
  • Montáž fotovoltickej elektrárne trvá maximálne 2 dni a zvyčajne sa zaobíde bez zásahov do stavebnej konštrukcie domu.
  • Kvôli maximalizácii úspor je potrebné prispôsobiť spotrebu energie v domácnosti času na denný cyklus.
  • Investícia do fotovoltiky vám ročnou úsporou prináša minimálne 10 % zisk a zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti.
  • Technológia je ekologická a neprodukuje žiadne škodlivé látky, emisie CO₂ či hluk.
Ponuka fotovoltických panelov od SSE

Zabezpečíme celý proces zapojenia sa do programu – od žiadosti až po realizáciu riešenia pre rodinné domy*:

* Máte záujem zapojiť sa do programu úspor Zelená domácnostiam so SSE ako bytový dom? Kontaktujte nás na adrese zelena@sse.sk

Proces riešenia projektu Zelená domácnostiam so SSE

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. Stredoslovenská energetika je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.

Potrebujete ďalšie informácie? Napíšte nám na zelena@sse.sk
Informácie a poučenie o právach - predzmluvné vzťahy Informácie a poučenie o právach - zmluvné vzťahy