Zelená domácnostiam

Získajte so SSE finančný príspevok na obnoviteľné zdroje energií v rámci dotačného programu Zelená domácnostiam a ušetrite si energiu, čas aj peniaze.

Získajte dotáciu a ušetrite so SSE doma energiu aj peniaze.

Máme energiu na vašu úsporu

Pomôžeme vám pohodlne získať dotáciu na fotovoltické panely, solárne kolektory či tepelné čerpadlo a uskutočniť vo vašej domácnosti efektívne zníženie nákladov na energie.

Využite online kalkulačku pre orientačný výpočet úspory a výkon zariadenia. Ak chcete komplexnú cenovú ponuku vrátane dodávky a inštalácie zariadenia, vyplňte, prosím, krátky formulár.

Počítajte pri dotácii so SSE

  • budete platiť menej za energie
  • pomôžeme vám získať príspevok na energeticky úsporné zariadenia
  • získate ekonomické a zároveň ekologické riešenie
získate výhody spolupráce so SSE

Zabezpečíme celý proces zapojenia sa do programu – od žiadosti až po realizáciu riešenia pre rodinné domy*:

* Máte záujem zapojiť sa do programu úspor Zelená domácnostiam so SSE ako bytový dom? Kontaktujte nás na adrese zelena@sse.sk

SSE ponúka zariadenia, ktoré vám doma znížia účty za energie.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. Stredoslovenská energetika je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.

Potrebujete ďalšie informácie? Napíšte nám na zelena@sse.sk
Informácie a poučenie o právach - predzmluvné vzťahy Informácie a poučenie o právach - zmluvné vzťahy